Què és La guia del Delta?

La guia del Delta és la guia de serveis turístics del Delta de l’Ebre, un directori digital on podeu trobar informació general de tots els serveis turístics privats que existeixen al Delta: allotjaments, activitats i restaurants de cuina tradicional i/o d’elaboració amb productes de proximitat.

La guia del Delta, a més, vol donar visibilitat a les empreses compromeses amb el desenvolupament sostenible al territori i que estan adherides a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), motiu pel qual tenen més rellevància en aquesta eina creada per ajudar-vos a planificar la vostra visita al Delta de l’Ebre.

La guia de serveis turístics del Delta de l’Ebre forma part de les accions de la CETS destinades a millorar la informació turística, fomentar la coordinació entre les diferents entitats que la desenvolupen i oferir un material conjunt i actualitzat de l’oferta de serveis turístics del territori.Què és la Carta Europea de Turisme Sostenible?

La Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais Naturals Protegits (CETS) és una iniciativa de la Federació EUROPARC que pretén promoure el desenvolupament del turisme de forma sostenible en els espais naturals protegits d’Europa. La CETS inclou un conjunt d’accions amb l’objectiu de promoure i garantir la compatibilitat entre la integritat cultural i mediambiental del Delta de l’Ebre i l’impacte econòmic, social i estètic de l’activitat turística.

El Delta de l’Ebre és un marc de natura incomparable, únic, singular i de gran riquesa biològica que acull una diversitat faunística i florística de valor incalculable. 320 km2 que constitueixen l’hàbitat aquàtic més extens de Catalunya, sent, així, un enclavament de vital importància dins de les zones humides de la Mediterrània.

La seva riquesa biològica contrasta amb la profunda humanització i transformació agrícola d’una gran part de la seva superfície. És per això que, el 1983 i a petició dels seus habitants, la Generalitat va constituir el Parc Natural del Delta de l’Ebre amb la finalitat de fer possible l’harmonia entre els valors naturals de la zona i la seva explotació. Actualment, la seva importància és reconeguda internacionalment a escala internacional pels màxims organismes especialitzats.

El Delta de l’Ebre és una destinació summament atractiva per la singularitat física de l’espai natural i per les seves particulars tradicions, cultura, gastronomia, patrimoni arquitectònic i històric. Per tot plegat, el Delta s’ha consolidat com una destinació de turisme sostenible gràcies al seu compromís amb la sostenibilitat, reconegut internacionalment amb distintius com la Carta Europea de Turisme Sostenible.